ویرا-پست Vira-Peste

1. ویرا-پست® Vira-Peste®

بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)  که با عنوان “طاعون بزی” نیز شناخته می شود، یک بیماری کشنده و ویروسی حاد با واگیری بسیار بالا با عامل ویروسی موربیلی ویروس از خانواده ویروسی پارامیکسو ویریده می باشد که نشخوارکنندگان کوچک و شترها را درگیر می کند. موثرترین روش برای کنترل بیماری، واکسیناسیون می باشد که باید در مناطق اندمیک قبل از شروع فصول بارانی به صورت سالیانه تکرار شود.

واکسن ویرا-پست ®حاوی سویه واکسینال Nigeria75/1 به صورت زیرجلدی به میزان 1 دوز (1 میلی لیتر) به بز و گوسفند تزریق می شود. 21 روز پس از تزریق واکسن، آنتی بادی های ایمن در بدن دام تولید و بدن دام در برابر تمام سروتیپ های شناخته شده از ویروس PPR (موربیلی ویروس) به مدت طولانی ایمن خواهد شد.

این واکسن به صورت لیوفیلیزه در ویال های 100 دوزی به همراه بطری های 100 میلی لیتری حلال Vira-Norlin®  (حلال سدیم کلراید 0.9%) ارائه می گردد .