ویرا-اکتی وکس Vira-Ectyvax

ویرا-اکتی وکس® Vira-Ectyvax®

بیماری اکتیمای واگیر یک بیماری ویروسی پوستی با قابلیت انتقال بالا با عامل ویروسیOrf  از خانواده ویروسی پاکس ویریده می باشد. این بیماری معمولا گوسفندها و بزها را مبتلا می کند و قابل انتقال از حیوان به انسان می باشد.

واکسن ویرا-اکتی وکس®  (Vira-Ectyvax®) با سویه لوکال به کاهش شدت عوارض حیوانات مبتلا و جلوگیری از ابتلای بقیه گله کمک می نماید. این واکسن به روش تخریشی با ایجاد دو خراش بر روی قسمت بدون مو، در سطح داخلی ران یا زیر بغل بز و گوسفند، با استفاده از اپلیکاتور اختصاصی، هر شش ماه یکبار تلقیح می شود.

واکسن ویرا-اکتی وکس® به همراه یک اپلیکاتور کاملا جدید با قابلیت استفاده مجدد ارائه شده است و با هر بار پمپاژ واکسن بر روی محل خراش به میزان نصف دوز (30 ماکرولیتر) تزریق می نماید، بنابراین با ایجاد دو خراش می توان یک دوز را به صورت دقیق تزریق نمود.

این واکسن به صورت لیوفیلیزه در ویال های 50 دوزی  به همراه  3 میلی لیتر حلال سدیم کلراید 0.9% و اپلیکاتور اختصاصی ارائه می گردد.

واکسن ویرا-پست ®حاوی سویه واکسینال Nigeria75/1 به صورت زیرجلدی به میزان 1 دوز (1 میلی لیتر) به بز و گوسفند تزریق می شود. 21 روز پس از تزریق واکسن، آنتی بادی های ایمن در بدن دام تولید و بدن دام در برابر تمام سروتیپ های شناخته شده از ویروس PPR (موربیلی ویروس) به مدت طولانی ایمن خواهد شد.

این واکسن به صورت لیوفیلیزه در ویال های 100 دوزی به همراه بطری های 100 میلی لیتری حلال Vira-Norlin®  (حلال سدیم کلراید 0.9%) ارائه می گردد .